برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1710 100 1
شبکه مترجمین ایران

Collapse Caldera

معنی Collapse Caldera در دیکشنری تخصصی

Collapse Caldera
[زمین شناسی] دهانه رمبشی، دهانه ریزشی یک نوع دهانه که بوسیله رمبش یا ریزش سقف اتاق ماگما به خاطر خروج ماگما پس از فوران مواد آذرآواری، گدازه حجیم یا پسروی زیرزمینی ماگما تولید می شود. بیشتر دهانه ها از این نوع می باشند.مقایسه شود با: دهانه فرسایشی، دهانه انفجاری.

Collapse Caldera را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Collapse Caldera مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )