برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

Coesite


(سنگ شناسی) کوسیت (نوعی سنگ سیلیکای فشرده)

معنی Coesite در دیکشنری تخصصی

Coesite
[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: SiO2 - وجه تسمیه : از نام Loring Coes, Jr. (1915-1973), American chemist - یک کانی منوکلینیک، چند شکلی، و چگال از سیلیس که در دمای اتاق فقط در فشار بالای 20 کیلوبارثابت/ پایدار می باشد.سیلیکون با 4 اکسیژن هم آراسته شده است. کوئزیت در دهانه های برخوردی یا در سنگهایی (مانند سویت) مرتبط/ همراه با چنین ساختارهایی یافت می شود. این کانی همچنین در زینولیت های درون کیمبرلیتها به عنوان میانبار در گارنت و پیروکسن در سنگهای نامعمول رخساره اکلوژیت مشاهده می شود.

Coesite را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی coesite

کلمه : Coesite
املای فارسی : کواسیته
اشتباه تایپی : زخثسهفث
عکس Coesite : در گوگل

آیا معنی Coesite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )