برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Coconut Meal

Coconut Meal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
کنجاله نارگیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Coconut Meal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )