برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cockroach

/ˈkɒkroʊt͡ʃ/ /ˈkɒkrəʊt͡ʃ/

معنی: سوسک حمام
معانی دیگر: (جانور شناسی) سوسک حمام (انواع سوسک های راسته ی blattaria که شاخک های دراز و تنه ی نرم دارند)، کچوله، سوسک خانه

بررسی کلمه Cockroach

اسم ( noun )
• : تعریف: any of a large group of flat-bodied, nocturnal insects related to the grasshopper, some of which infest homes and other buildings.

واژه Cockroach در جمله های نمونه

1. Look at the cockroach.
[ترجمه ترگمان]به سوسک نگاه کن
[ترجمه گوگل]به سوسک نگاه کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jim looked with distaste at the cockroach in his soup.
[ترجمه ترگمان]جیم با بی‌میلی به سوسک حمام نگاه کرد
[ترجمه گوگل]جیم با سوء تفاهم در سوپ سوسن نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was forced to live in a cockroach - infested house.
[ترجمه قلی] او مجبور شد در خونه ی الوده به سوسک زندگی کند
|
[ترجمه ترگمان]اون مجبور شد تو یه خونه پر از سوسک زندگی کنه
[ترجمه گوگل]او مجبور شد در یک سوسک - خانه آلوده زندگی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Marta shrieked and started stamping on the cockroach.
[ترجمه ترگمان]Mart ...

مترادف Cockroach

سوسک حمام (اسم)
roach , cockroach

معنی عبارات مرتبط با Cockroach به فارسی

رجوع شود به: croton bug

معنی Cockroach در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سوسک حمام. سوسری. سوسک آشپزخانه.سوسک
[بهداشت] سوسک

معنی کلمه Cockroach به انگلیسی

cockroach
• type of insect
• cockroaches are large brown insects that are said to be found especially in dirty rooms and where food is kept.

Cockroach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
سوسک
ایدا
سوسک حمام
محمدرضا ایوبی صانع
سوسک حمام
البته از نظر حشره شناسی حشره ای که ما سوسک حمام می نامیم، در اصل سوسری نام دارد. سوسک واقعی همان حشره ای است که گل گلوله می کند و مانند آن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cockroach

کلمه : cockroach
املای فارسی : کککرچ
اشتباه تایپی : زخزنقخشزا
عکس cockroach : در گوگل

آیا معنی Cockroach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )