برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Childhood disntegrative disorder

Childhood disntegrative disorder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
اختلال فروپاشنده دوران کودکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Childhood disntegrative disorder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )