برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

Chest of drawers

/ˈt͡ʃestəvˈdrɔːrz/ /t͡ʃestəvdrɔːz/

قفسه ی کشودار (معمولا در اتاق خواب)، گنجه کشودار

بررسی کلمه Chest of drawers

اسم ( noun )
• : تعریف: a large piece of furniture that has several drawers and is usu. set in a bedroom to hold clothing; dresser.
مشابه: bureau

واژه Chest of drawers در جمله های نمونه

1. The door swung inwards to crash against a chest of drawers behind it.
[ترجمه ترگمان]در به داخل چرخید تا به یک قفسه پشت آن اصابت کند
[ترجمه گوگل]درب به سمت داخل چرخانده شد تا در برابر سینه ای از زیر چشمی در پشت آن سقوط کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A chest of drawers held a square mirror and picture of a younger Roz in her college cap and gown.
[ترجمه ترگمان]یک گنجه کشو، آینه چهارگوش و تصویری از رز کوچک‌تر را در کلاه و جبه کالج داشت
[ترجمه گوگل]یک قفسه سینه از یک آینه مربعی و تصویری از یک Roz جوانتر در کت و کلاه کالج و لباس او نگه داشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A chest of drawers for her clothes, for instance.
[ترجمه ترگمان]مثلا یک گنجه لباس برای لباس او
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، قفسه سینه برای لباس هایش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He bought me a big chest of drawers for my clothes, as a welcoming gesture.
[ترجمه ترگمان]او برای من یک کمد بزرگ برای لباس‌هایم خرید، به عنوان یک حرکت خوش‌آمد گوی ...

معنی کلمه Chest of drawers به انگلیسی

chest of drawers
• bureau, dresser, piece of furniture having drawers in which clothing and other items are stored
• a chest of drawers is a piece of furniture with drawers which you keep clothes in.

Chest of drawers را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسیم
میز دراور
عاطفه
کمد لباس
رضوان سیاف
کشو لباس
ن م
کمدی که همش کشو باشه . دراور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chest of drawers
کلمه : chest of drawers
املای فارسی : چست اوف درورس
اشتباه تایپی : زاثسف خب یقشصثقس
عکس chest of drawers : در گوگل

آیا معنی Chest of drawers مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )