برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Checkbook journalism

Checkbook journalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشته
روزنامه رسوایی ها ، روزنامه زرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Checkbook journalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )