برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

Characterization

/ˌkerəktərəˈzeɪʃn̩/ /ˌkærəktəraɪˈzeɪʃn̩/

(در تئاتر و ادبیات و غیره) شخصیت پردازی، ساخت و پرداخت شخصیت، منش نمایی، توصیف صفات اختصاصی، توصیف شخصیت

بررسی کلمه Characterization

اسم ( noun )
(1) تعریف: a representation or portrayal of a person's unique qualities.
مشابه: portrait

(2) تعریف: the act of describing a person's individual qualities.

(3) تعریف: the creation of convincing, realistic characters in fictional writing or drama.

واژه Characterization در جمله های نمونه

1. The film's characterization of the artist as a complete drunk has annoyed a lot of people.
[ترجمه ترگمان]توصیف فیلم از هنرمند به عنوان یک مستی کامل باعث آزار بسیاری از مردم شده‌است
[ترجمه گوگل]توصیف فیلم این هنرمند به عنوان یک مستعمل کامل بسیاری از مردم را متزلزل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Pilcher's books are full of humour, good characterization, and lively dialogue.
[ترجمه ترگمان]کتاب‌های s پر از طنز، ویژگی‌های خوب، و گفتگوی زنده است
[ترجمه گوگل]کتابهای پیلچر پر از طنز، توصیف خوب و گفتگو پر جنب و جوش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sculley, who hated neckties anyway, resisted this characterization.
[ترجمه ترگمان]اسکالی که به هر حال از کراوات نفرت داشت در مقابل این توصیف مقاومت کرد
[ترجمه گوگل]Sculley، که هر کدام از neckties متنفر بود، به این ویژگی متضرر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The new assumption we need is a characterization of the decision to enter.
[ترجمه ترگمان]این فرض ...

معنی Characterization در دیکشنری تخصصی

[سینما] شخصیت پردازی
[ریاضیات] مشخص سازی، سرشت نمایی، مشخص کردن، سرشتی کردن، خصوصیت بخشیدن
[پلیمر] شناسایی
[آمار] مشخص سازی
[آمار] مشخص سازی توزیع
[برق و الکترونیک] مشخص سازی تابعی
[ریاضیات] مشخص کردن معادلات ریاضی

معنی کلمه Characterization به انگلیسی

characterization
• character description; creation of characters in a play or novel etc. (also characterisation)

Characterization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
شناسایی
Ebs1358
مشخصه یابی
مصطفی
شناسایی
بهار قربانی
(شیمی) مشخصه یابی
reza
مشخصه یابی
Azad
مشخصه يابي
فارسی را پاس بداریم.
شناسایی، تعیین مشخصات و مولفه ها، تبیین ویژگی ها، تعیین احجام و مقادیر
مهندس راه آهن
خواص
پری
در مهندسی نساجی : شناسایی_مشخصه یابی
Nima
دسته بندی
ماهور الوند
در مقالات پزشکی به معنای شناسایی می باشد.
ولی درواقع بعضی وقع به معنای خواص هم هست.
98% این کلمه در مقالات پزشکی به معنای شناسایی هست...
باتشکر
یوسفی
خصلت
محدثه فرومدی
خصیصه، خصیصه یابی
اشکان
مشخصه سازی
سید وحید طباطباییان
ویژگی پردازی
میلاد علی پور
ترسیم، توصیف، شرح، توضیح
م.بختیاری
مشخصه بندی
علی سعیدی
توصیف
شهریار
Characterization شناسه‌یابی

Character شناسه
shima
در ادبیات یعنی شخصیت پردازی
j_rahimdoust
توصیف.تشریح. شناسایی
میلاد علی پور
تشخیص (در زمینه بیماری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی characterization

کلمه : characterization
املای فارسی : چرکتریزتین
اشتباه تایپی : زاشقشزفثقهظشفهخد
عکس characterization : در گوگل

آیا معنی Characterization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )