برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

Characteristics

/ˌkerəktəˈrɪstɪks/ /ˌkærəktəˈrɪstɪks/

معنی: مشخصات

واژه Characteristics در جمله های نمونه

1.
مشخصات،ویژگی‌ها

2. characteristics that persist through generations
ویژگی‌هایی که نسل اندرنسل باقی می‌مانند

3. ethnic characteristics
ویژگی های رامه‌ای

4. inner characteristics and outer signs
ویژگی‌های درونی و علایم برونی

5. her lovely characteristics
ویژگی‌های نیک او

6. tammerlane's bestial characteristics
ویژگی‌های ددمنشانه‌ی تیمورلنگ

7. the remarkable characteristics of sohrab's paintings
ویژگی‌های چشمگیر نقاشی‌های سهراب

8. the stylistic characteristics of nima's poetry
ویژگی‌های سبک شعر نیما

9. one of the characteristics of city life
یکی از خصوصیات (ویژگی‌های) زندگی شهری

10. the occurrence of these characteristics among black girls
پیدایش این ویژگی‌ها در میان دختران سیاهپوست

11. the transmission of certain characteristics may jump one or more generations
انتقال برخی ویژگی‌ها(ی ارثی) ممکن است از روی یک یا چند نسل جهش کند (در یک یا چند نسل ظاهر نشود).

12. anthropomo ...

مترادف Characteristics

مشخصات (اسم)
specification , characteristic , specifications , characteristics , specs

معنی Characteristics در دیکشنری تخصصی

characteristics
[ریاضیات] خصوصیت، ویژگی، خصوصیات، خواص، مشخصات
[عمران و معماری] ویژگیهای تصادفات
[ریاضیات] مشخصات دسته
[عمران و معماری] ویژگیهای اقلیمی
[روانپزشکی] ویژگی های خواسته. 1. خصوصیات که از یک زمینه تجربی که از رفتار آزمودنی به طریقی خاص جانبداری می کند، و رفتارهای خاصی را از آزمودنی طلب می کند. و رفتارهای خاص را از آزمونی طلب می کند.
[عمران و معماری] خصوصیات راننده
[عمران و معماری] مشخصه شکلپذیری
[عمران و معماری] معادله خصوصیات
[حسابداری] مختصات صنعت
[سینما] مختصات انتقال تغییرات
[عمران و معماری] ویژگیهای پارکینگ

Characteristics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mansoor67n
مشخصات یا ویژگی
سامان نصیری
مشخصه ها
Rozhi
مشخصات
babak rahimi
مترادف features
Haniyeh kohzadi
ویژگی ها،خصوصیات،مشخصات
عسل شرافت
a feature or quality belonging typically
to a person, place, or thing serving to identify them
:)
نیکو
مولفه‌ها، ویژگی‌ها، مشخصات، خصوصیات
iraj
چارچوب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی characteristics

کلمه : characteristics
املای فارسی : چرکتریستیکس
اشتباه تایپی : زاشقشزفثقهسفهزس
عکس characteristics : در گوگل

آیا معنی Characteristics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )