برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

Chamber Of Commerce

/ˈtʃeɪmbərəvˈkɑːmərs/ /ˈtʃeɪmbərəvˈkɒmɜːs/

اتاق بازرگانی، اتاق تجارت، اطاق تجارت

واژه Chamber Of Commerce در جمله های نمونه

1. The chamber of commerce boosts local business.
[ترجمه ترگمان]اتاق بازرگانی تجارت محلی را افزایش می‌دهد
[ترجمه گوگل]اتاق بازرگانی کسب و کار محلی را افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chamber of Commerce and Telcom Ventures, is rapidly assembling a federation of state and local chambers of commerce across the country.
[ترجمه ترگمان]اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری مشترک به سرعت در حال جمع کردن یک فدراسیون از دولت و اتاق‌های بازرگانی داخلی در سراسر کشور است
[ترجمه گوگل]اتاق بازرگاني و شرکت Telcom Ventures، به سرعت در حال ساخت فدراسیون اتاق های بازرگانی دولتی و محلی در سراسر کشور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Mackinac Island Chamber of Commerce can provide information on alternatives.
[ترجمه ترگمان]اتاق بازرگانی جزیره Mackinac می‌تواند اطلاعات را در مورد گزینه‌های دیگر فراهم کند
[ترجمه گوگل]اتاق بازرگانی جزیره ماکیناک می تواند اطلاعاتی در مورد جایگزین ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Speakers before the United States Chamber of Commerce rarely denigrate the busines ...

معنی Chamber Of Commerce در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] اتاق بازرگانی
[حقوق] اتاق بازرگانی، اتاق تجارت
[نساجی] اطاق بازرگانی

معنی کلمه Chamber Of Commerce به انگلیسی

chamber of commerce
• group of business owners which promotes commercial interests

Chamber Of Commerce را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی chamber of commerce

کلمه : chamber of commerce
املای فارسی : چمبر اوف کامرس
اشتباه تایپی : زاشئذثق خب زخئئثقزث
عکس chamber of commerce : در گوگل

آیا معنی Chamber Of Commerce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )