برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

Chairman

/ˈt͡ʃermən/ /ˈt͡ʃeəmən/

معنی: رئیس، فرنشین، ریاست کردن، اداره کردن
معانی دیگر: رئیس جلسه، رئیس کمیته، رئیس کمیسیون، (در جلسه یا کمیته) ریاست کردن

بررسی کلمه Chairman

اسم ( noun )
حالات: chairmen
مشتقات: chairmanship (n.)
• : تعریف: a man who presides over a board, meeting, committee, or the like.
مترادف: chair, chairperson
مشابه: head, moderator

واژه Chairman در جمله های نمونه

1. chairman of the board
رئیس هیئت مدیره

2. chairman of the history department
رئیس بخش تاریخ (دانشگاه)

3. the chairman called another meeting
رئیس جلسه گردهمایی دیگری را اعلام کرد.

4. the chairman opens the meeting and later closes it
رئیس جلسه را می‌گشاید و بعدا آنرا ختم می‌کند.

5. the honorary chairman of the club
رئیس افتخاری باشگاه

6. he was appointed chairman
او به ریاست گزیده شد.

7. the post of chairman rotates among members of the committee
مقام ریاست میان اعضا کمیته نوبتی است.

8. to ask a chairman for the floor
از رییس اجازه‌ی صحبت خواستن

9. to elect a chairman
رئیس انتخاب کردن

10. the agenda consisted of electing a new chairman
دستور جلسه عبارت بود از گزینش رئیس تازه.

11. The chairman spoke for half an hour at the meeting.
[ترجمه ترگمان]رئیس به مدت نیم ساعت در جلسه صحبت کرد
[ترجمه گوگل]رئیس در نیم ساعت در جلسه صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

مترادف Chairman

رئیس (اسم)
provost , principal , superior , head , master , manager , director , superintendent , warden , commander , chief , leader , prefect , premier , headman , premiere , boss , chairman , president , ruler , sheik , sheikh , regent , dean , head master , higher-up , syndic
فرنشین (اسم)
director , chairman
ریاست کردن (فعل)
patronize , chairman , superintend
اداره کردن (فعل)
address , execute , operate , conduct , direct , man , moderate , manage , manipulate , administer , run , rule , wield , administrate , keep , steer , helm , chairman , preside , engineer , officiate , stage-manage

معنی عبارات مرتبط با Chairman به فارسی

معاون رییس، یارسالار، دستیار فرنشین، فرنشین یار، نایب رئیس

معنی Chairman در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] رئیس هیئت مدیره
[نساجی] رئیس منتخب
[ریاضیات] رئیس هیئت مدیره، ریاست عالی، صدر رئیس

معنی کلمه Chairman به انگلیسی

chairman
• chairperson, person who presides over something; person who presides over a meeting; person who presides a committee; chief officer of a company; person employed to wheel a person in a chair
• act as the presiding officer (of a committee, meeting, etc.), act as a chairman
• the chairman of a meeting, committee, or organization is the person in charge of it.
chairman of the board
• leader of a board of directors
chairman of the committee
• leader of a committee, leader of a board
election campaign chairman
• person in charge of running a political campaign
faction chairman
• head of a political camp or interest in parliament
vice chairman
• deputy chairman, subsidiary to the chairman, takes over in the chairman's absence

Chairman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین سولیوان
صاحب کرسی
پژمان
مدیرعامل
uSER
رئیس (شرکت)
Aydin Jz
صاحب مقام, پشت میز نشین, صاحب صندلی ریاست
محسن باغبانی طاهری
رئیس کل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی chairman

کلمه : chairman
املای فارسی : چیرمن
اشتباه تایپی : زاشهقئشد
عکس chairman : در گوگل

آیا معنی Chairman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )