برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Chacher - in - the - rye
شبکه مترجمین ایران

Chacher in the rye

Chacher in the rye را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Alireza
ناطور دشت
نگهبان دشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Chacher in the rye مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )