برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1426 100 1

Ceteris paribus


(لاتین) در صورت عدم تغییر سایر چیزها، اگر وضع بر همین روال بماند

واژه Ceteris paribus در جمله های نمونه

1. Ceteris paribus, a fast horse is better than a slow one.
[ترجمه ترگمان]Ceteris paribus، اسب سریع بهتر از یک حرکت آهسته است
[ترجمه گوگل]Ceteris paribus، اسب سریع بهتر از یک آهسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ceteris paribus, deteriorating terms of trade means that the real exchange rate value of the domestic currency will fall.
[ترجمه ترگمان]Ceteris paribus، شرایط رو به وخامت تجارت به این معنا است که ارزش ارز واقعی ارز داخلی کاهش خواهد یافت
[ترجمه گوگل]به طور کلی، شرایط بدتر از تجارت به این معنی است که ارزش ارز واقعی ارز داخلی کاهش خواهد یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ceteris paribus, the elimination of excess labor is more substantial in smaller and more highly leveraged firms .
[ترجمه ترگمان]Ceteris paribus، حذف نیروی کار مازاد در شرکت‌های کوچک‌تر و بسیار leveraged قابل‌توجه است
[ترجمه گوگل]به طور کلی، از بین بردن کار اضافی در شرکت های کوچکتر و بیش از حد توانمند بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ceteris paribus, any investor who does not need money soon should prefer stocks to ...

معنی کلمه Ceteris paribus به انگلیسی

ceteris paribus
• with all else being equal, as everything else is equal (latin)

Ceteris paribus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باسم موالی زاده
در وضعیت ثبات
mansi
با ثابت ماندن بقیه موارد
سپیده بهبود
ثابت بودن سایر عوامل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ceteris paribus
کلمه : ceteris paribus
املای فارسی : کتریس پریبوس
اشتباه تایپی : زثفثقهس حشقهذعس
عکس ceteris paribus : در گوگل

آیا معنی Ceteris paribus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )