برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

Celebrate

/ˈseləˌbret/ /ˈselɪbreɪt/

معنی: علم کردن، تقدیس کردن، جشن گرفتن، تجلیل کردن، عیدگرفتن، ایین نگاهداشتن
معانی دیگر: (رسما مراسمی را) برگزار کردن، بزم گرفتن، سور برپا کردن، بزرگداشتن، بزرگداشت کردن، ایین جشن یاعیدی را نگاه داشتن

بررسی کلمه Celebrate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: celebrates, celebrating, celebrated
(1) تعریف: to observe or commemorate (an occasion or event), as with gifts, festivities, or special rituals.
مترادف: observe
مشابه: commemorate, memorialize

- They celebrated their daughter's birthday with a small party.
[ترجمه سارینا] آنها تولد دخترشان را با یک مهمانی کوچک جشن گرفتند
|
[ترجمه سارا] آنها با یک مهمانی کوچک تولد دخترشان را جشن گرفتند
|
[ترجمه اپل] آنها تولد دخترشان را با یک مهمانی کوچک جشن گرفتند|
[ترجمه ترگمان] ان‌ها جشن تولد دخترشان را با یک مهمانی کوچک جشن گرفتند
[ترجمه گوگل] آنها روز تولد دختر خود را با یک مهمانی کوچک جشن گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

واژه Celebrate در جمله های نمونه

1. they celebrate their independence day every year
هر سال روز استقلالشان را جشن می‌گیرند.

2. do they celebrate birthdays in your country?
آیا در کشور شما زاد روز را جشن می‌گیرند؟

3. The country has been able to celebrate the return of its independence so brutally snuffed out in 1940.
[ترجمه ترگمان]این کشور توانست بازگشت استقلال خود را به گونه‌ای جشن بگیرد که در سال ۱۹۴۰ به طور وحشیانه بو کشید
[ترجمه گوگل]این کشور توانسته است به بازگشت استقلال خود که در سال 1940 به شدت بی رحمانه بود، جشن بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I think I've got the job. Let's celebrate.
[ترجمه مصطفی] فکر می‌کنم کارم جور شد،حالا وقت جشنه.
|
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم کار دارم بیا جشن بگیریم
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که من کار را کردم بیایید جشن بگیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She arrived in St Ives to celebrate the Queen's Silver Jubilee. ...

مترادف Celebrate

علم کردن (فعل)
praise , glorify , fame , apotheosize , exalt , celebrate , laud
تقدیس کردن (فعل)
consecrate , celebrate , bless , sain , edify , hallow , enshrine , sanctify
جشن گرفتن (فعل)
celebrate , feast , fete , commemorate
تجلیل کردن (فعل)
glorify , exalt , celebrate , ennoble
عیدگرفتن (فعل)
celebrate
ایین نگاهداشتن (فعل)
celebrate

معنی کلمه Celebrate به انگلیسی

celebrate
• feast, hold festivities; praise, glorify
• if you celebrate an event or anniversary, you do something special and enjoyable because of it.
• when priests celebrate holy communion or mass, they officially perform the actions and ceremonies that are involved.
celebrate the occasion
• have a party in honor of the event, have festivities to commemorate an event

Celebrate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
[عامیانه] ستایش کردن تحسین کردن
poems that celebrate the joys of love
Eli
جشن گرفتن ، ستایش کردن
حدیث ایران
جشن گرفتن
لبیک یا خامنه ای
جشن گرفتن
فرهاد سليمان‌نژاد
گرامي داشتن
محدثه
ارجمند کردن
ساحل
مشهور بودن
celebrated مشهور، معروف، شهیر
محدثه فرومدی
تجلیل/اجلال/تکریم/احترام/شریف/تمجید کردن، ارج نهادن، محترم شمردن، احترام گذاشتن، شرافت دادن، شریف گرداندن
فسقلی
جشن گرفتن.مراسمی بر ما کررن
Fati
برگزاری
سروش
تنظیم کردن،مهیا کردن
یاسر
قدردانی کردن
Taha
جشن گرفتن ، عید گرفتن
مهدی قائدی
ارزش قائل شدن
helia
to do something that show you are happy
جشن گرفتن
کاربر آبادیس
گرامی داشتن
Dark Light
جشن گرفتن
Today india is celebrating holi festival. So happy holi. It's the festival of colors

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی celebrate

کلمه : celebrate
املای فارسی : سلبریت
اشتباه تایپی : زثمثذقشفث
عکس celebrate : در گوگل

آیا معنی Celebrate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )