برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1707 100 1
شبکه مترجمین ایران

Caustic Soda Make up

معنی Caustic Soda Make up در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] تامین سود سوزاور

Caustic Soda Make up را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Caustic Soda Make up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )