برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1469 100 1

Cauliflower

/ˈkɑːləˌflɑːwər/ /ˈkɒlɪflaʊə/

معنی: گل کلم
معانی دیگر: (گیاه شناسی) گل کلم، کلم گل، کلم رومی (brassica oleracea به ویژه botrytis)، گل این گیاه که سپید و گوشتالو و خوراکی است

بررسی کلمه Cauliflower

اسم ( noun )
• : تعریف: a cultivated vegetable related to cabbage that bears a large, dense head of edible, crunchy, usu. white flowers.

واژه Cauliflower در جمله های نمونه

1. I'm just making the sauce for the cauliflower.
[ترجمه ROHAM] من فقط سس را برای کلم بروکلی درست می کنم
|
[ترجمه ترگمان]فقط برای گل‌کلم سس درست می‌کنم
[ترجمه گوگل]من فقط سس را برای گل کلم آماده میکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Divide the cauliflower into florets and wash them thoroughly.
[ترجمه ترگمان]گل‌کلم را به florets تقسیم کنید و آن‌ها را به طور کامل بشویید
[ترجمه گوگل]گل کلم را به گلدان تقسیم کنید و آنها را به طور کامل بشویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Like a giant cauliflower, interjects Blue.
[ترجمه ترگمان] \"مثل گل‌کلم غول‌پیکر،\" interjects آبی
[ترجمه گوگل]مانند یک گل کلم غول پیکر، آبی رنگی را تعویض می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cauliflower is nothing but cabbage with a c ...

مترادف Cauliflower

گل کلم (اسم)
cauliflower

معنی عبارات مرتبط با Cauliflower به فارسی

(به ویژه در میان مشت بازان) گوش گل کلمی (گوشی که در اثر ضربات یا حادثه شکل خود را از دست داده باشد)

معنی Cauliflower در دیکشنری تخصصی

cauliflower
[صنایع غذایی] گل کلم : گیاهی است دوساله از خانواده cruciferae با نام علمی Brassica oleracea که از گلهای فشرده و سفید و ساقه های گل آن استفاده میشود.
[کوه نوردی] مروارید غار

معنی کلمه Cauliflower به انگلیسی

cauliflower
• type of vegetable which resembles broccoli
• a cauliflower is a large round white vegetable surrounded by green leaves.

Cauliflower را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسیم
گل کلم سفید
Kimia
گل کلم
فریحا
گل کلم
ANA
گل کلم سفید
Hossein
گل کام یا همون کلم
مهتاب
گل كلم🥦
shiva_sisi‌
کَلَممـ:)
Shirinbahari
گل کلم
Selin
گل کلم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cauliflower
کلمه : cauliflower
املای فارسی : کولیفلور
اشتباه تایپی : زشعمهبمخصثق
عکس cauliflower : در گوگل

آیا معنی Cauliflower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران