برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cationic


معنی: دارای کاتیون فعال

مترادف Cationic

دارای کاتیون فعال (صفت)
cationic

معنی Cationic در دیکشنری تخصصی

[نساجی] کاتیونی
[معدن] کلکتور کاتیونی (فلوتاسیونی)
[نساجی] پاک کننده کاتیونی
[نساجی] رنگ کاتیونی
[معدن] لخته ساز کاتیونی (عمومی فرآوری)
[معدن] فلوتاسیون کاتیونی (فلوتاسیون)
[شیمی] بسپارش کاتیونی
[پلیمر] پلیمر شدن کاتیونی
[نساجی] کند کننده کاتیونی - ریتاردر کاتیونی
[نساجی] سطح فعال های کاتیونیک
[معدن] سطح ساز کاتیونی (فلوتاسیون)

معنی کلمه Cationic به انگلیسی

cationic
• of a positively charged ion

Cationic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cationic

کلمه : cationic
املای فارسی : کتینیک
اشتباه تایپی : زشفهخدهز
عکس cationic : در گوگل

آیا معنی Cationic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )