برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cation resin

معنی Cation resin در دیکشنری تخصصی

Cation resin
[نساجی] رزین کاتیونی

Cation resin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Cation resin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )