برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cation Exchange Capacit

معنی Cation Exchange Capacit در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] ظرفیت تبادل کاتیونی توانایی خاک یا اجزای تشکیل دهنده آن (مانند کانی رسی یا هوموس) برای جذب کاتیون ها به صورت وابسته به pH و بر مکان هایی با بار منفی در سطح خود. کاتیون های عناصر مختلف می توانند به عنوان یون مخالف در موقعیت های با بارمنفی جایگزین یکدیگر شوند.

Cation Exchange Capacit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Cation Exchange Capacit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )