برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1471 100 1

Cash

/ˈkæʃ/ /kæʃ/

معنی: پول نقد، صندوق پول، موجودی، پول خرد، نقد کردن، وصول کردن، دریافت کردن
معانی دیگر: تنخواه، نقدینه، (از ریشه ی سانسکریت) چند گونه سکه ی کم ارزش چینی و هندی (به ویژه سکه ی چینی که سوراخ مربعی در وسط دارد)

بررسی کلمه Cash

اسم ( noun )
(1) تعریف: money in the form of bills or coins, or payment in such form.
مترادف: currency, legal tender, money
مشابه: bills, bread, capital, change, coinage, coins, credit, dough, greenbacks, lucre, mintage, scratch, specie

- A pile of cash lay in the center of the poker table.
[ترجمه ترگمان] یک کپه پول در وسط میز پوکر قرار داشت
[ترجمه گوگل] شمار نقدی در مرکز میز پوکر قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- You'll have to pay cash there because they don't accept credit cards are checks.
[ترجمه ترگمان] تو باید پول نقد بدی چون کارت اعتباری رو قبول نمی‌کنن
[ترجمه گوگل] شما باید پول نقد را در آنجا بپردازید زیرا آنها قبول نمی کنند کارت های اعتباری چک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: money that is readily available; liquid funds or capital.

- We need cash for the down payment on the house.
[ترجمه صص] ما برای پیش پرداخت خانه پول نقد نیاز داریم
...

واژه Cash در جمله های نمونه

1. cash and landed property
پول نقد و دارایی ملکی

2. cash assets
دارایی‌های نقدی

3. cash box
(انگلیس) گاوصندوق،صندوق آهنین

4. cash flow
نقدینگی

5. cash in
1- تبدیل به پول نقد کردن،نقد کردن 2- (خودمانی) مردن

6. cash in on
بهره گیری کردن از،سود بردن از

7. cash in one's chips
1- (در قمار بازی) ژتون‌های برنده‌ی خود را نقد کردن 2- (خودمانی) مردن

8. a cash register
صندوق (در فروشگاه‌ها و غیره)

9. a cash sale
حراج نقدی

10. loose cash
پول در دسترس،پول جیب

11. our cash reserves are dwindling fast
اندوخته‌ی نقدی ما در حال نقصان است.

12. ready cash
نقدینه،پول آماده

13. spare cash
پول اضافی

14. spot cash
پول نقد،پول آماده

15. to cash a check
چکی را نقد کردن

...

مترادف Cash

پول نقد (اسم)
cash
صندوق پول (اسم)
cash
موجودی (اسم)
stock , supply , cash , holding
پول خرد (اسم)
change , cash , fractional currency
نقد کردن (فعل)
realize , cash
وصول کردن (فعل)
receive , collect , receipt , cash
دریافت کردن (فعل)
receive , recover , draw , pull down , cash

معنی عبارات مرتبط با Cash به فارسی

حساب نقدی
(در فروشگاه ها و غیره) صندوق (که پول را در آن می گذارند و رسید آن را به همراه کالا به خریدار می دهند)، صندوق پول شمار، (امریکا- در برخی از فروشگاه ها) فقط پول نقد قبول می شود (نه چک و غیره) و کالا به منزل تحویل داده نمی شود، بخر و ببر
(در برخی جشن های عروسی و ضیافت ها و غیره) دکه ی فروش مشروبات الکلی (یعنی مهمانان خودشان پول مشروبشان را می دهند)
دفترنقدی، اورجه
(انگلیس) گاوصندوق، صندوق آهنین، صندوق پول
(خودمانی - بازرگانی) سرمایه گذاری یا شعبه ی فرعی شرکت که با سود فراوان آن شعبه های کم سود تر را تقویت می کنند و یا دست به سرمایه گذاری نوینی می زنند، (مجازی) گاو شیرده
(کشاورزی) محصولی که برای فروش فرآوری می شود (نه برای مصارف خود مزرعه مانند خوراک دامها و غیره)، فرآورد نقدینه ساز، فرآورد فروشی، محصول فروشی
تخفیف در قیمت به کسانی که پول نقد می پردازند
نقدینگی، جریان نقدی، وجوه در گردش
نقدینگی (وضع پرداخت ها و دریافت های دولت یا شرکت و غیره و میزان پول نقد موجود)، جریان نقدی، وجوه در گردش، 1- تبدیل به پول نقد کردن، نقد کردن 2- (خودمانی) مردن
1- ت ...

معنی Cash در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] وجوه نقد (صندوق و بانک)
[صنعت] پول نقد ، نقد کردن ، صندوق پول
[ریاضیات] حساب صندوق، پول نقد، موجودی، صندوق، نقد
[ریاضیات] دارایی های نقدی
[حسابداری] موجودی نقدی
[حسابداری] مبنا یا روش نقدی
[ریاضیات] سیستم حسابداری نقدی، روش نقدی
[حسابداری] حسابداری نقدی
[حسابداری] دفتر نقدی ، دفتر صندوق
[حسابداری] بودجه نقدی
[ریاضیات] بودجه ی نقدی
[زمین شناسی] شامل قیمتهای تولید ، حق امتیاز ، بازاریابی و خرج تصفیه ، همراه با تمام جنبه های مدیریتی در سطح معامله .
[حسابداری] شمارش صندوق
[آب و خاک] محصول سود آور
[حسابداری] دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
[کامپیوتر] پول دیجیتال
[کامپیوتر] نقدینگی الکترونیکی
electr ...

معنی کلمه Cash به انگلیسی

cash
• money in the form of coins and bank notes
• redeem; exchange for coins and bank notes
• cash is money in the form of notes and coins rather than cheques.
• if you cash a cheque, you exchange it at a bank for the amount of money that it is worth.
• if you cash in on a situation, you use it to gain an advantage for yourself; an informal expression.
cash a check
• receive the cash for a check, give a check to the bank and receive its cash value
cash and carry
• a cash-and-carry is a large shop where people who work for a business can buy goods more cheaply and in larger quantities than in ordinary shops.
cash basis
• commercial transactions involving only cash (as opposed to credit)
cash book
• book containing records of cash transactions, cashbook
• a cash book is a book in which you can write down payments made and money received.
cash boy
• money box; place for keeping money is kept; place where money is deposited and paid out
cash budget
• allocation of cash resources
cash buying
• paying with cash for a purchase
cash card
• credit card that grants its holder to receive cash
• a cash card is a plastic card that you use to withdraw money from a cash dispenser.
cash cow
• profitable enterprise, business that earns a lot of money
cash crop
• a cash crop is a crop that is grown in order to be sold.
cash desk
• cash counter for payment of purchases in a store (mainly uk usage)
• a ca ...

Cash را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setare
پول نقد
tine
وجه نقد
مریم حسن زاده
money in the form of coins and paper money
رضا
نقدینگی
مریم حسن زاده
?sentences: how much cash do you have on you
Ali
پول نقد.نقدی
فرهید
پول نقد-اسکناس
Zohre
پول
mony
Yyy6
پول نقد
ايمان
پول يا وجه نقد
mahsa
money in coin and notes
Younes
پول نقد
Mary
Money in the from of coinsand paper money❤❤
Sara
جمله :.
the taxis pays a cash
ساره سبزی
پول نقد
التن قاسمپور
💰، اسکناس
پول نقد
♥Amirmaghare_lover♥
Money in the from of coins and paper money
Ali
وقتی با تاکسی میری اینطرف و اون طرف باید cashداشته باشی چون راننده کارت خان نداره متلعق به همتونم=پول نقد
سارا رضایی
وجه نقد،پول،اسکناس💵💰
🦋
Or coin paper money

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cash
کلمه : cash
املای فارسی : کاش
اشتباه تایپی : زشسا
عکس cash : در گوگل

آیا معنی Cash مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران