برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

Carnivora


زیست شناسى : گوشتخواران

واژه Carnivora در جمله های نمونه

1. But cats are from the noble lineage Carnivora and, unlike some of its lesser members, such as omnivorous bears or, even more appalling, herbivorous pandas, they exclusively eat meat.
[ترجمه ترگمان]اما گربه‌ها از دودمان اشرافی Carnivora و برخلاف برخی از اعضای رده پایین‌تر آن مانند bears خوار و یا حتی more،، که به طور انحصاری گوشت می‌خورند
[ترجمه گوگل]اما گربه ها از مرجان نجومی Carnivora هستند و بر خلاف بعضی از اعضای کوچک آنها مانند خرس های عارفانه و حتی پابرهنه های گیاهخواری، آنها صرفا گوشت می خورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their molecular phylogeny shows the extant Carnivora are a monophyletic group, the crown-group of the Carnivoramorpha.
[ترجمه ترگمان]فیلوژنی ملکولی آن‌ها نشان می‌دهد که Carnivora موجود یک گروه monophyletic، یعنی گروهی از the
[ترجمه گوگل]فیلوژنی مولکولی آنها نشان می دهد که کارنووورا در حال حاضر یک گروه مونوفیلتیک است، گروه تاج از Carnivoramorpha
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In zoology, the giant panda is Carnivora.
[ترجمه ترگمان]در جانورشناسی، پاندای غول‌پیکر Carnivora است
[ترجمه گوگل]در زونگ، پاندا غول پیکر کارنویورا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Carnivora در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] جانوران گوشت خوار ، گوشتخواران

معنی کلمه Carnivora به انگلیسی

carnivora
• family of meat-eating animals

Carnivora را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
گوشت‌خوارسانان
وثوق سائنی
گوشتخوران (دقت کنید که این واژه در واقع یک تعریف علمی که به تمامی گونه های پستنانداران گوشتخوار گفته می شود اعم از : گربه سانان , خرس سانان ,سگ سانان و...... )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی carnivora

کلمه : carnivora
املای فارسی : کرنیورا
اشتباه تایپی : زشقدهرخقش
عکس carnivora : در گوگل

آیا معنی Carnivora مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )