برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Carbon neutral

Carbon neutral را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Adjective :
بدون کربن
دستگاهی که در هنگام کار کردن، کربن تولید نمی کند.
Non-carbon-based
No-carbon

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Carbon neutral مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )