برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1395 100 1

Campsite

/ˈkæmpˌsaɪts/ /ˈkæmpsaɪt/

معنی: اردوگاه
معانی دیگر: محوطه ی اردوگاه یا خیمه سرا، مقر اردوگاه موقت

بررسی کلمه Campsite

اسم ( noun )
(1) تعریف: a place where one sets up camp, usually within a campground.
مشابه: camp

(2) تعریف: (chiefly British) a natural area established as a place for people to camp, often with running water and toilets; campground.

واژه Campsite در جمله های نمونه

1. The campsite is close to all local amenities.
[ترجمه ترگمان]اردوگاه نزدیک همه امکانات رفاهی محلی است
[ترجمه گوگل]اردوگاه نزدیک به تمام امکانات محلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The campsite is in a beautiful location next to the beach.
[ترجمه ترگمان]کمپ در مکان زیبایی کنار ساحل قرار دارد
[ترجمه گوگل]اردوگاه در یک مکان زیبا در کنار ساحل قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The wilderness campsite had its own peculiar enchantment.
[ترجمه ترگمان]این اردوگاه بکر سحر و جادو خاصی داشت
[ترجمه گوگل]اردوگاه بیابانی دارای جادوی عجیب و غریب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They go to the same campsite year in year out.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها هر سال به همان اردوگاه می‌روند
[ترجمه گوگل]آنها در همان سال به سالن اردوگاه خود می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Campsite

اردوگاه (اسم)
camp , campsite , cantonment , campground , camping site

معنی Campsite در دیکشنری تخصصی

campsite
[کوه نوردی] محل اردو

معنی کلمه Campsite به انگلیسی

campsite
• area suitable for camping
• a campsite is a place where people can stay in tents or caravans.

Campsite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسی مانکن
محل کمپ
جایی که دارای منبع آب و دستشویی هست و مردم می توانند چادر بزنند،
تفرجگاه
متین خدایی
محل مخصوص چادر زدن
مهاجر
محل مخصوص کمپ زدن(چادر زدن)کهمعمولا دارای توالت و مکانی برای شستشو و ...است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی campsite
کلمه : campsite
املای فارسی : کمپسیت
اشتباه تایپی : زشئحسهفث
عکس campsite : در گوگل

آیا معنی Campsite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )