برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

Calance Ersion

معنی Calance Ersion در دیکشنری تخصصی

Calance Ersion
[آب و خاک] فرسایش هزار ددره

Calance Ersion را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Calance Ersion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )