برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

Calamites

معنی Calamites در دیکشنری تخصصی

Calamites
[زمین شناسی] کالامیتس،سنگواره گیاهی (از گروه اسپینوفیدهایا دم اسبیان) حداکثر گسترش در کربونیفر است . این گیاهان حالت درختی داشته که ساقه آنها ویژگی بند بندی دارد و در سطح آنها برجستگی هاو شیار هایی مشاهده می شوند همچنین در محل بند ها ،برگ ها به صورت حلقوی قرار گرفته اند . براساس اینکهوضعیت برجستگی دو بند متوالی به چه صورت باشد به جنس های مختلف طبقه بندی می شوند.

Calamites را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Calamites مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )