برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

CAL

/ˈkæl/ /ˈkæl/

مخفف:، کالیبر، کالری، کالیفرنیا، مخفف: کالیبر مخفف: کالری مخفف: کالری کوچک مخفف: کالیفرنیا مخفف: کالری بزرگ

بررسی کلمه CAL

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "large calorie," or "large calories," a unit of energy used for measuring energy value of food oxidized in the body, or the amount of food capable of producing such a unit.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "caliber."
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "small calorie," or "small calories," a unit of heat equal to the amount necessary to raise the temperature of one gram of water one degree Celsius, also known as "gram calorie."

واژه CAL در جمله های نمونه

1. Cal took a long, deep breath, struggling to control his own emotions.
[ترجمه ترگمان]کال نفس عمیقی کشید و سعی کرد احساساتش را کنترل کند
[ترجمه گوگل]کال چند نفس عمیق کشید و تلاش کرد تا احساسات خود را کنترل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cal and I were sitting on the porch, shooting the breeze.
[ترجمه ترگمان]کال و من روی ایوان نشسته بودیم و به باد شلیک می‌کردیم
[ترجمه گوگل]کال و من بر روی حیاط نشسته بودند، با تیراندازی نسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cal replied with a polite but firm 'no'.
[ترجمه ترگمان]کال با لحنی مودبانه ولی محکم جواب داد: نه
[ترجمه گوگل]کال با مؤدی پاسخ داد اما شرمنده گفت: نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Oh, and Cal, Agnes sounds like an absolute winner.
[ترجمه ترگمان]اوه، \"کال\"، \"کال\"، \"اگنس\" یه برنده کامله
[ترجمه گوگل]اوه، و کال، آگنز به نظر می رسد برنده مطلق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با CAL به فارسی

مخفف: گرم کالری (میزان انرژی لازم برای آنکه حرارت یک گرم آب یک درجه بالا برود)
(امریکا) کم کالری

مخفف CAL

عبارت کامل: Computer Assisted Instruction
موضوع: کامپیوتر
روش استفاده از سیستم کامپیوتری جهت بسط یا تکمیل سیستم آموزشی محاوره ای ، مانند به کارگیری برنامه های شبیه سازی برای کمک کردن به حلّ مسائل در یک رشته آموزشی.

معنی CAL در دیکشنری تخصصی

cal
[شیمی] کالری calorie
[برق و الکترونیک] calorie-کالری واحد مقدار گرما در سیستم متریک ، تقریباً برابر با مقدار گرمایی است که دمای 1. گرم آب را 1درجه سانتی گراد بالا می برد.
[زمین شناسی] کالداری کراکاتوائی، گاله کراکاتوائیدهانه ای که به دنبال تخلیه مواد موجود در مخزن ماگمایی از طریق فوران و بیرون ریختن درشت بلورهایی که معمولا دارای ترکیب سیلیسی هستند، در قله آتشفشان ایجاد می شود.

معنی کلمه CAL به انگلیسی

cal
• male first name (short form of calvin, caldwell, etc.)
• unit of heat energy; amount of energy needed to raise one gram of water one degree

CAL را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cal

کلمه : cal
املای فارسی : سآل
اشتباه تایپی : زشم
عکس cal : در گوگل

آیا معنی CAL مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )