c soil

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] به خاک های اطلاق می گردد که از سنگ اصلی ناشی شده است

معنی یا پیشنهاد شما