c r l

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] دستگاه CRL - دستگاهی جهت آزمایش الیاف که با نخ ثابت ازدیاد نیرو کار می کند

معنی یا پیشنهاد شما