c orc


سومین حرف الفبای انگلیسی، صدای این حرف (برابر با صدای ((س)) و یا صدای ((ک)))، هرچیز به این شکل :c، (در فهرست ها و رده ها و غیره) سومین
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما