c layer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] لایه C ناحیه لرزه ی کره زمین بین اعماق 410 و 1000 کیلومتر که هم عرض ناحیه یا منطقه انتقالی گوشته بالایی می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما