buzzer beater

پیشنهاد کاربران

اگر بازیکن توپ را قبل از صدای زنگ رها کند ( در لحظات پایانی بازی ) و بعد از اینکه زنگ پایان بازی به صدا درآمد توپ وارد سبد شود امتیازش محسوب می شود به این ضربه بازر بیت گویند
یا "گیم وینر" شوتی است که قبل از پایان کوارتر پرتاب می شود ولی وقتی زمان پایان یابد و صدای ساعت شوت در بیاید وارد سبد بسکتبال می شود.

بپرس