butte

/ˈbjuːt//ˈbjuːt/

معنی: تل یا تپه
معانی دیگر: تپه ی بلند و پرشیب در دشتی مسطح، (در غرب ایالات متحده) پهنه ی زمین، تختال

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a steep hill or mountain, usu. with a flat top, that stands alone on flat land. (See mesa.)

جمله های نمونه

1. Dale says Butte is the armpit of Montana.
[ترجمه گوگل]دیل می گوید که بوت زیر بغل مونتانا است
[ترجمه ترگمان]دیل می گوید که بوت زیر بغل مونتانا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Above the buttes, the mile-high white clouds were as flat on the bottom as paperweights.
[ترجمه گوگل]در بالای لبه‌ها، ابرهای سفید به ارتفاع مایل‌ها به اندازه وزنه‌های کاغذی صاف بودند
[ترجمه ترگمان]بالای the، ابره ای سفید مایل به مایل به اندازه paperweights مسطح بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We saw mesas and buttes, red rock under smooth blue sky for the first time in our lives.
[ترجمه گوگل]ما برای اولین بار در زندگی‌مان، سنگ‌های قرمز رنگ زیر آسمان آبی صاف را دیدیم
[ترجمه ترگمان]ما این تپه ها و buttes، صخره قرمز را در زیر آسمان آبی صاف برای اولین بار در زندگی مان دیدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dale says the city of Butte is the armpit of Montana.
[ترجمه گوگل]دیل می گوید شهر بوته زیر بغل مونتانا است
[ترجمه ترگمان]دیل می گوید که شهر بوت زیر بغل مونتانا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Cactus-covered buttes stand in sharp contrast to the blue water, making this an idyllic spot for a getaway.
[ترجمه گوگل]لبه های پوشیده از کاکتوس در تضاد شدید با آب آبی قرار دارند و این مکان را به مکانی ایده آل برای فرار تبدیل می کند
[ترجمه ترگمان]گیاهان کاکتوس تحت پوشش کاکتوس، در تضاد شدید با آب آبی قرار دارند و این را یک نقطه ایده آل برای یک getaway می سازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. At Eagle Butte I stopped and got a clamp, got the pipe back up there some way.
[ترجمه گوگل]در Eagle Butte توقف کردم و یک گیره گرفتم، لوله را تا حدی بالا آوردم
[ترجمه ترگمان]در Butte عقاب، ایستادم و یک گیره برداشتم و پیپ را از آنجا برداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The importance of the Temple Butte is that it contains fossil skeletons of primitive fish.
[ترجمه گوگل]اهمیت تمپل بوت این است که حاوی اسکلت های فسیلی از ماهی های بدوی است
[ترجمه ترگمان]اهمیت of Temple این است که شامل اسکلت فسیل ماهی اولیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Do we have any coffee or butte ?
[ترجمه گوگل]آیا ما قهوه یا شیرینی داریم؟
[ترجمه ترگمان]قهوه یا قهوه داریم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A sunlit butte gives color and contour to an expanse of Australia's Simpson Desert.
[ترجمه گوگل]نور آفتاب به وسعت صحرای سیمپسون استرالیا رنگ و شکل می دهد
[ترجمه ترگمان]یک فضای آفتابی پر از آفتاب، رنگ و contour را به پهنه کویر \"سیمپسون\" استرالیا می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The single pilot requested twice to divert to Butte from Bozeman, without giving a reason, and both times the Salt Lake City flight controller approved the change, Rosenker told a news conference.
[ترجمه گوگل]روزنکر در یک کنفرانس خبری گفت که خلبان مجرد دو بار بدون ذکر دلیل درخواست تغییر مسیر به بوت از بوزمن را داد و هر دو بار کنترل پرواز سالت لیک سیتی این تغییر را تایید کرد
[ترجمه ترگمان]Rosenker به یک کنفرانس خبری گفت که تنها خلبان فقط دو بار درخواست کرد تا خود را از Bozeman، بدون هیچ دلیلی، منحرف کند و هر دو بار کنترل کننده پرواز سالت لیک سیتی این تغییر را تصویب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. "And is your home in Butte, ma'am?" Pike directed his question to Clara.
[ترجمه گوگل]"و آیا خانه شما در Butte است، خانم؟" پایک سوال خود را به کلارا داد
[ترجمه ترگمان]\" \" \" \" \" \"و خانه شما در Butte، خانم؟\" \" \" \" پایک سوال خود را به کلارا دستور داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. And is your home in Butte, ma'am?
[ترجمه گوگل]و خانه شما در Butte است، خانم؟
[ترجمه ترگمان]خانم، آیا خانه شما در Butte است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A river rising in southwest Montana near Butte and flowing about 579 km (360 mi) generally north then northwest to Pend Oreille Lake in the Idaho Panhandle.
[ترجمه گوگل]رودخانه ای که در جنوب غربی مونتانا در نزدیکی بوته سرچشمه می گیرد و در حدود 579 کیلومتر (360 مایل) به طور کلی به سمت شمال و سپس شمال غرب به دریاچه پند اوریل در آیداهو پانهندل جریان دارد
[ترجمه ترگمان]رودخانه ای که در جنوب غربی مونتانا در نزدیکی بیوت در حال افزایش است و در حدود ۵۷۹ کیلومتر (۳۶۰ مایل)در شمال غربی به دریاچه oreille در ایالت آیداهو می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "Up near Helena or Butte, I hear, " he replied in a low voice.
[ترجمه گوگل]او با صدایی آهسته پاسخ داد: «در نزدیکی هلنا یا بوت، می‌شنوم
[ترجمه ترگمان]او با صدای آهسته ای پاسخ داد: \" نزدیک به هلنا یا بوت، می شنوم \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. But the students at Butte College in Oroville, California, will go a lot further, thanks to the Central Valley sunshine.
[ترجمه گوگل]اما دانشجویان کالج Butte در اوروویل، کالیفرنیا، به لطف آفتاب دره مرکزی، بسیار فراتر خواهند رفت
[ترجمه ترگمان]اما دانش آموزان کالج بوت در Oroville، کالیفرنیا، به خاطر نور خورشید در دره مرکزی، خیلی جلوتر خواهند رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تل یا تپه (اسم)
butte

تخصصی

[زمین شناسی] تل ،تپه، تختال تپه ای با سطح فوقانی مسطح، زمانی تشکیل می شود که لایه ای از سنگ سخت در روی لایه های سست تر قرار گرفته و آنها را از سایش و فرسایش محافظت می کند تختال شبیه به mesa ولی از آن کوچکتر است
[خاک شناسی] بی یوت
[آب و خاک] برجستگی های منفرد

انگلیسی به انگلیسی

• solitary hill or mountain rising suddenly from the surrounding countryside

پیشنهاد کاربران

butte ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: گریوه
تعریف: تپه یا پشتۀ جداافتاده در یک دشت
تختال یا بیوت ( به انگلیسی: Butte ) تپه ای با سطح فوقانی مسطح است. تختال زمانی تشکیل می شود که لایه ای از سنگ سخت در روی لایه های سست تر قرار گرفته و آنها را از سایش و فرسایش محافظت می کند تختال شبیه به تخت تپه ولی از آن کوچکتر است.
...
[مشاهده متن کامل]

In geomorphology, a butte ( /bjuːt/ ) is an isolated hill with steep, often vertical sides and a small, relatively flat top; buttes are smaller landforms than mesas, plateaus, and tablelands. The word butte comes from a French word meaning knoll ( but of any size ) ; its use is prevalent in the Western United States, including the southwest where mesa is used for the larger landform. Due to their distinctive shapes, buttes are frequently landmarks in plains and mountainous areas. To differentiate the two landforms, geographers use the rule of thumb that a mesa has a top that is wider than its height, while a butte has a top that is narrower than its height.
از تخت تپه کوچکتره : Mesa

بپرس