brahma granthi

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[یوگا] گره خلقت - گره روان عضلانی که در ناحیه عجان واقع شده و برای اینکه کندالینی بتواند از درون سوشومنا نادی بالا برود باید باز باشد

معنی یا پیشنهاد شما