bond angle

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] زاویه پیوند
[نساجی] زاویه پیوندی

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[شیمی] زاویه پیوند [نساجی] زاویه پیوندی
معنی bond angle، مفهوم bond angle، تعریف bond angle، معرفی bond angle، bond angle چیست، bond angle یعنی چی، bond angle یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: bond area
اشتباه تایپی: ذخدی شدلمث
آوا: /بند انگله/
عکس bond angle : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما