bit of fluff


(خودمانی - زننده) زن، دختر، زن جوان
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

پیشنهاد کاربران

دختر یا زنی که در واقع شریک جنسی ما باشه ولی زیاد بهش متعهد نیستیم توهین همیزه برا زناها
مثلا با یکی دوست بشید فقط برای چیز دیگه زیاد شفاف نمیگم
Goodluckguys
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما