beneficiation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رفتار بر روی مواد معدن کاری شده که آن را غنی تر می سازد .

پیشنهاد کاربران

بهره برداری
پرعیارسازی، تغلیظ، بهسازی
خالص سازی ( فرآوری معدنی )
فرآوری
غنی سازی
فرایند تغلیظ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما