behemoth

/bəˈhiːməθ//bɪˈhiːmɒθ/

معنی: کرگدن، اسب ابی، هر چیز عظیم الجثه و نیرومند
معانی دیگر: (انجیل) حیوان بزرگی که شاید اسب آبی باشد
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a huge beast, perhaps a hippopotamus, mentioned in the Book of Job in the Old Testament.

(2) تعریف: any enormous or powerful creature or thing.
مشابه: giant, jumbo, leviathan, monolith, monster

جمله های نمونه

1. The city is a sprawling behemoth with no heart.
[ترجمه ترگمان]این شهر یک غول بی sprawling و بی قلب است
[ترجمه گوگل]این شهر قمری است که بدون قلب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On this stingy substitute rain, the behemoth of all living things, the redwood, thrives.
[ترجمه ترگمان]در این باران شدید به جای باران، غول همه موجودات زنده، از آن رشد می کنند
[ترجمه گوگل]در این باران جایگزین سنگین، نجیب زاده همه موجودات زنده، قرمز، رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rather more realistically, perhaps, the behemoth has been latterly identified as either the hippopotamus or rhinoceros.
[ترجمه ترگمان]در واقع بیشتر به طور واقع بینانه، این ماشین گنده در حال حاضر به عنوان اسب آبی و یا کرگدن شناخته شده است
[ترجمه گوگل]شاید واقع گرایانهتر باشد، شاید کبوتر به تازگی به عنوان گرگ یا گرگ و میمون شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The dread-swinging, goatee-toting, guitar-slashing, spring-heeled rock behemoth that is Wiz Mega Curses!
[ترجمه ترگمان]The - تاب - تاب، ریش بزی، ضربه گیتار و یک غول heeled که از یک Mega بزرگ در امده است!
[ترجمه گوگل]ترسناک، ترسناک، گیتار تایتینگ، گیتار برش خورده، تپه ای با سنگ های قیمتی که بهار است، Wiz Mega Curses است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The entertainment behemoth has said it would wait until shareholders in both companies approve the acquisition at separate meetings Thursday.
[ترجمه ترگمان]غول تفریحات گفت که تا زمانی که سهامداران در هر دو شرکت این حق را در جلسات جداگانه در روز پنج شنبه تصویب کنند صبر خواهد کرد
[ترجمه گوگل]سخنگوی سرگرمی گفته است که انتظار می رود که سهامداران هر دو شرکت در جلسات جداگانه روز پنج شنبه شرکت خود را امضا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Joe Johnston concept sketches included a ten-wheeled behemoth bristling with weapons and sporting a thin crow's nest at the very top.
[ترجمه ترگمان]طرح های مفهومی جو جانستون شامل یک غول ده چرخ که با سلاح پر شده و لانه کلاغ نازکی در بالای آن قرار دارد، گنجانده شده است
[ترجمه گوگل]طرح های مفهومی جون جانستون شامل یک کرم شش دایره ای بود که سلاح هایش را با سلاح های خود حمل می کرد و لانه ی کوه نازک را در بالای آن قرار می داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The behemoth jet towers six stories and may have crossed the line of common political sense.
[ترجمه ترگمان]این غول عظیم شش داستان را به جای می گذارد و ممکن است از مرز عقل سلیم گذشته باشد
[ترجمه گوگل]جت نعلبکی شش داستان را برجسته می کند و ممکن است از خط سنت سیاسی مشترک عبور کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. An enormous energy-spewing behemoth from below emerged from the caverns, and ran amok into the midst of the battle.
[ترجمه ترگمان]یک غول انرژی نر که از پایین بیرون امده بود از the بیرون آمد و در وسط نبرد به حال جنون افتاد
[ترجمه گوگل]بیخانمان انرژی بی نظیر از زیر، از غارها پدیدار شد و در نبرد غرق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The behemoth sat in the infinite darkness, idle in body but not in mind.
[ترجمه ترگمان]behemoth در تاریکی لایتناهی نشسته بود، تنبل در بدن اما نه در ذهن
[ترجمه گوگل]زنبور عسل در تاریکی بی نهایت نشسته است، بیدار در بدن اما در ذهن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Behold now, Behemoth, which I made as well as you; He eats grass like an ox.
[ترجمه ترگمان]حالا، کرگدن، که من هم مثل تو درست کردم، علف مثل گاو می خورد
[ترجمه گوگل]حالا، Behemoth، که من و شما را ساخته شده است؛ او چمن مانند گاو را می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Congo River discharges a behemoth amount of water at its mouth with average of 4 000 cubic meters per second.
[ترجمه ترگمان]رودخانه کونگو میزان زیادی آب را در دهان خود با میانگین ۴ هزار متر مکعب در ثانیه تخلیه می کند
[ترجمه گوگل]رودخانه کنگو مقدار آب گوشتی در دهان خود را با میانگین 4000 متر مکعب در ثانیه تخلیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The camera here centers on the 50 ft. behemoth, built like a stout mountain.
[ترجمه ترگمان]دوربین در اینجا بر روی ۵۰ فوت است یک ماشین گنده که مانند یک کوه بزرگ ساخته شده است
[ترجمه گوگل]دوربین این دوربین در حدود 50 فوت است که از یک کوه قوی تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. If you keep this moon-phase, perpetual calendar, retrograde behemoth running continuously it won't need adjusting until 2100.
[ترجمه ترگمان]اگر این تقویم قمری، تقویم ابدی را نگه دارید، حرکت خود را به طور مداوم حرکت دهید، تا سال ۲۱۰۰ نیازی به تنظیم آن نخواهد داشت
[ترجمه گوگل]اگر این فاز ماه، تقویم دائمی را نگه دارید، بوقلمون عقب مانده به طور مداوم در حال اجرا است و نیازی به تنظیم تا 2100 نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "Grizzly bears rule the roost in this 4-million-acre behemoth," Chandler says.
[ترجمه ترگمان]چندلر می گوید: \" خرس های گریزی در این ماشین چهار میلیون هکتار زمین را اداره می کنند \"
[ترجمه گوگل]چاندلر می گوید: 'خرس های گرازلی قورباغه را در این قارچ 4 میلیون ساله کنترل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کرگدن (اسم)
behemoth, rhino, hippo, hippopotamus

اسب ابی (اسم)
sea cow, behemoth, rhino, hippopotamus

هر چیز عظیم الجثه و نیرومند (اسم)
behemoth

به انگلیسی

• hippopotamus; something huge, something having great size and weight

ارتباط محتوایی

معنی اصلیکرگدن، اسب ابی، هر چیز عظیم الجثه و نیرو ...معانی متفرقه(انجیل) حیوان بزرگی که شاید اسب آبی باشدبررسی کلمهاسم ( noun ) • ( 1 ) تعریف: a huge beast, perhaps a hippopotamus, mentioned in the Book of Jo ...جمله های نمونه1. The city is a sprawling behemoth with no heart. [ترجمه ترگمان] این شهر یک غول بی sprawling و ...مترادفکرگدن ( اسم ) behemoth, rhino, hippo, hippopotamus اسب ابی ( اسم ) sea cow, behemoth, rhino, hi ...انگلیسی به انگلیسیhippopotamus; something huge, something having great size and weight
معنی behemoth، مفهوم behemoth، تعریف behemoth، معرفی behemoth، behemoth چیست، behemoth یعنی چی، behemoth یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف b، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: behenic
اشتباه تایپی: ذثاثئخفا
آوا: /بهمته/
عکس behemoth : در گوگل
معنی behemoth

پیشنهاد کاربران

جانور غول پیکر ( کرگدن یا . . )
در اصطلاح یعنی غول، مثلا غول فروشگاه های اینترنتی، غول علوم کامپیوتر و . . .
غول پیکر
عظیم و جسته


مانند ( کرگدن یا . . . . . )

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما