bedding joint or bedding joint or bedding joint

تخصصی

[زمین شناسی] درزه لایه ای موازی درزه هایی که بر روی لایه ها و موازی با امتداد آن بوجود آمده اند

معنی یا پیشنهاد شما