bed material

تخصصی

[عمران و معماری] رسوب بستر
[زمین شناسی] رسوب بستر ،ماده بستر، رسوب کف رسوباتی که از آنها، بستر یک جریان آب ساخته شده است. این مواد ممکن است بطور اولیه از مواد بار معلق، یا بار بستر باشد و یا در بعضی از موارد ممکن است بطور بخشی از یک باقی مانده باشند.
[آب و خاک] مصالح کف، مصالح بستر

معنی یا پیشنهاد شما