bed load

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] بارکف - باربستری
[آب و خاک] بار بستر، بار کف
[خاک شناسی] بارِ بستر

پیشنهاد کاربران

بار بستر
bed load ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: بار بستر
تعریف: بخشی از بار کل رود که درست در بالای بستر در حرکت است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما