be correct


حق داشتن، درست گفتن یا اندیشیدن، بی لغزش بودن
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهحق داشتن، درست گفتن یا اندیشیدن، بی لغزش ...
معنی be correct، مفهوم be correct، تعریف be correct، معرفی be correct، be correct چیست، be correct یعنی چی، be correct یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: be covered
اشتباه تایپی: ذث زخققثزف
آوا: /به کرّکت/
عکس be correct : در گوگل
معنی be correct

معنی یا پیشنهاد شما