bc joint

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] محل اتصال ب.س درزه/ شکاف/ مفصل طولی.

معنی یا پیشنهاد شما