basoid

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] شبه باز

معنی یا پیشنهاد شما