base foaded antenna

تخصصی

[برق و الکترونیک] آنتن پایه -باردار نوعی آنتن عمودی که در ارتفاع الکتریکی آن با افزودن یک سلف سری در محل پایه افزایش یافته است.

معنی یا پیشنهاد شما