back prop

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شمع پشت بند (گود برداری)

معنی یا پیشنهاد شما