back porch effect

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] اثر ایوان پشتی ادامه ی جریان کلکتور در یک ترانزیستور برای زمان کوتاهی بعد از صفر شدن سیگنال ورودی . علت آن انباشت باربرهای اقلیت در ناحیه ی بیس است. در دیودهای پیوندی نیز رخ می دهد.

معنی یا پیشنهاد شما