back actor shovel or back actor or back actor

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کج بیل مکانیکی

معنی یا پیشنهاد شما