bacillus micoides

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] از باکتری هائی که در تبدیل نیترات به نیتریت ها دخالت دارد

معنی یا پیشنهاد شما