babkinite

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی، در طبقه بندی Dana - فرمول شیمیایی : Pb2Bi2(S,Se)3 - وجه تسمیه : از نام P. V. Babkin (1929-1977) زمین شناس روسی

معنی یا پیشنهاد شما