برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

by virtue of


به خاطر، به واسطه ی، بنابر، طبق

بررسی کلمه by virtue of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: because of.
مترادف: because of, on account of
مشابه: due to, owing to, thanks to

- He can have you fired by virtue of his position in the company.
[ترجمه ترگمان] اون می تونه تو رو به خاطر موقعیت خودش تو شرکت اخراج کنه
[ترجمه گوگل] او می تواند با توجه به موقعیت خود در شرکت اخراج شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه by virtue of در جمله های نمونه

1. She got the job by virtue of her greater experience.
[ترجمه ترگمان]اون کار رو با فضیلت بیشتری انجام داد
[ترجمه گوگل]او با توجه به تجربیات بیشتر او کار را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She succeeded by virtue of her tenacity rather than her talent.
[ترجمه ترگمان]به جای استعدادش موفق شده بود، به خاطر tenacity او موفق شده بود
[ترجمه گوگل]او به جای تسلیم شدن او به جای استعدادش موفق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had won the game by virtue of his strength of will.
[ترجمه ترگمان]او این بازی را با فضیلت اراده‌اش به دست آورده بود
[ترجمه گوگل]او با توجه به قدرت اراده خود، بازی را برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was exempt from charges by virtue of his youth/of being so young/of the fact that he was so young.
[ترجمه ترگمان]او از اتهامات جوانی و از این که خیلی جوان بود معاف بود
[ترجمه گوگل]او از لحاظ جوان بودن / از جوان بودن / از این واقعیت که او خیلی جوان بود، از اتهامات معاف شد ...

معنی by virtue of در دیکشنری تخصصی

by virtue of
[حقوق] به موجب، بر اساس، با استناد به، به دلیل
[ریاضیات] پس، طبق، بر طبق، بنا به، به کمک

معنی کلمه by virtue of به انگلیسی

by virtue of
• because of -, due to -; based on -
by virtue of law
• because of the law, via the power of the law

by virtue of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
به خاطر - در نتیجه - به دلیل - از طریق - به کمک
تورج
به یمن - به برکت - به علّت
jahanaks.blog.ir
به موجب، بر اساس، با استناد به، به دلیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by virtue of
کلمه : by virtue of
املای فارسی : با‌ ویرتو اوف
اشتباه تایپی : ذغ رهقفعث خب
عکس by virtue of : در گوگل

آیا معنی by virtue of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )